• 08

  nov

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

  Läs mer
 • 23

  maj

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

  Läs mer
 • 17

  jun

  Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

  Läs mer
 • 03

  mar

  Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

  Läs mer