• 06

  maj

  Yttrande över förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

  Läs mer
 • 10

  nov

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:15) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

  Läs mer
 • 29

  sep

  Nya föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut (SJVFS 2021:15)

  Läs mer
 • 09

  okt

  Förslag till nya föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare samt förslag till framtida ändring av samma föreskrifter

  Läs mer