• 07

  okt

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer

  Läs mer
 • 11

  jan

  Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

  Läs mer