• 28

  okt

  Förslag till ändring i skolförordningen, gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning

  Läs mer
 • 12

  okt

  Skolverkets förslag till föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

  Läs mer
 • 23

  maj

  Skolverkets förslag om ändringar i nio föreskrifter inom vuxenutbildningen

  Läs mer
 • 02

  maj

  Skolverkets förslag om ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning

  Läs mer