• 12

  dec

  Jordbruksverkets förslag till smittförklaringsbeslut mot amerikansk yngelröta och varroa

  Läs mer
 • 03

  feb

  Statens jordbruksverks förslag till beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

  Läs mer
 • 05

  jul

  Yttrande över Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

  Läs mer