Tillgänglighetsredogörelse för www.regelradet.se

Regelrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur regelradet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Per den 2020-08-21 har vi inga kända brister i tillgängligheten för www.regelradet.se, testat med Webaims WAVE verktyget. Det kan förekomma pdf filer som inte är tillgänglighetsanpassade fullt ut beroende på när de är skapade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.regelradet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på regelradet@regelradet.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela ossregelradet@regelradet.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

www.regelradet.se är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

www.regelradet.se  publicerades den 27 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 november 2020.