Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar

SOU 2009:88

Utgiven: 2 november 2009
Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
Avsändare: Miljödepartementet

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 11 december 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet.

Genom tilläggsdirektiv den 8 april 2009 vidgades uppdraget till att också ta fram förslag till ny lagstiftning som möjliggör kontrollerade generationsskiften i det svenska kärnkraftsbeståndet samt ta fram förslag som innebär att lagen om kärnkraftens avveckling kan avskaffas och förbudet i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) mot uppförande av nya kärnkraftsreaktorer tas bort.

Lagstiftningskedjan

Steg 2: SOU och Ds

Slutsatser (betänkanden) från Statens offentliga utredningar och kommittéer publiceras i serien SOU.

Ds kallas serien av rapporter som lämnats av departementsutredningar.

Läs mer om SOU, Ds och remissförfarandet