• 13

    sep

    Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2018:X)

    Läs mer
  • 22

    jun

    Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

    Läs mer
  • 09

    Dec

    Yttrande över Länsstyrelsens allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

    Läs mer
  • 22

    okt

    Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

    Läs mer
  • 29

    apr

    Yttrande över Fastighetsmäklarnämndens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

    Läs mer