Gör rätt från början

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Bättre konsekvensutredningar ger bättre regler. Tillväxtverket ger därför stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras. Stöd som ger bättre konsekvensutredningar.

Ny ordförande för RegWatchEurope

Leila Kostiainen, avgående ordförande för RegWatchEurope, överlämnar ordförandeklubben till Johannes Ludewig, som kommer att vara ordförande i nätverket 2020.

Bild: Leila Kostiainen, avgående ordförande för RegWatchEurope, överlämnar ordförandeklubben till Johannes Ludewig, som kommer att vara ordförande i nätverket 2020.

RegWatchEurope är ett nätverk bestående av oberoende och externa europeiska tillsynsorgan för konsekvensanalyser från Finland, Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. Nätverket arbetar bl. a. med att ge Europeiska unionen råd om frågor som rör konsekvensanalyser och bättre lagstiftning.

Finland som har varit ordförandeland 2019 lämnar nu över ordförandeklubban till Tyskland.

Läs om 2019 års arbete i RegWatchEurope här

Hemställan Konsekvenser av EU-lagstiftning

Lady Justice and European Union flag. Symbol of law and justice with EU Flag.

Regelrådet har tillsammans med Tillväxtverket upprättat en hemställan till regeringen om konsekvenser av EU-lagstiftning. Bakgrunden är en uppföljning av Regelrådets uppgift att granska och yttra sig över konsekvensutredningar från EU. Hemställan innehåller skilda förslag som syftar till att förstärka och förbättra arbetet med att utreda konsekvenser innan beslut fattas på EU-nivå i syfte att i tid identifiera och undvika problem för företag i Sverige.

Hemställan Konsekvenser av EU-lagstiftning (pdf 2 MB)

Alla nyheter