EU-konferenser om bättre lagstiftning

EU-flaggor framför kommissionens högkvarter i Bryssel

Under det tjeckiska EU-ordförandeskapets värdskap anordnades i Prag den 8-9 september en konferens om bättre lagstiftning, i år med temat lagstiftningsprocesser i kristid. Med färska exempel från de tusentals pandemirelaterade åtgärder som vidtagits globalt de senaste åren, diskuterades bland annat hur man säkerställer att alternativa lösningar och konsekvenser är tillräckligt väl belysta även då regler och policies behöver tas fram... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/eu-konferenser-om-battre-lagstiftning/

Förslag om kemiska produkter och biotekniska organismer

Avloppsvatten rinner ur ett rör ut i sjön.

Yttrande över förslaget som avser ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Det föreslås att det ska krävas ett särskilt tillstånd för privatpersoner för att använda frätande propplösare. Läs hela yttrandet här

Intervju med Kristina Alsér, särskild utredare för mikroföretagarutredningen och styrelseordförande för Tillväxtverket

Kristina Alsér har i många olika roller – som företagare, landshövding, styrelseledamot, särskild utredare m.m. – verkat för att främja goda förutsättningar och ständiga förbättringar för företag. Vi fick ett samtal med henne om regeringens mål för förenklingspolitiken, förslagen i mikroföretagarutredningen, Regelrådets och Tillväxtverkets olika roller samt regelförbättringsarbetet i stort. Regeringens mål måste konkretiseras och tidsättas Kristina anser att problembilden... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/intervju-med-kristina-alser-sarskild-utredare-for-mikroforetagarutredningen-och-styrelseordforande-for-tillvaxtverket/

Från ord till handling!

Hög tid att genomföra förslag till regelförbättring menar riksdagsledamöter Näringslivets Regelnämnd, NNR, anordnade den 18 maj ett seminarium med riksdagsledamöter och ledarskribenter på temat regelförbättring. Alla var överens om att regeringens nya mål för förenklingspolitiken som presenterades förra hösten var bra, men att de nu måste konkretiseras. Flera konkreta förslag finns i den s.k. mikroföretagarutredningens betänkande som överlämnades till regeringen... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/fran-ord-till-handling-hog-tid-att-genomfora-forslag-till-regelforbattring-menar-riksdagsledamoter/

Alla nyheter