Skattereduktion för installation av grön teknik

Rader av solpaneler och grön natur

Regelrådet har yttrat sig över förslag till lag om ändring i lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik. En höjning förslås av skattereduktionen för installation av grön teknik, det så kallade gröna avdraget, så att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. Läs hela yttrandet här

Delvis dåligt belysta effekter av miljöprövningsförslag

Fjärilslarv på ett grönt löv

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen i betänkandet ”Om prövning och omprövning” (SOU 2022:33). Förslaget handlar bland annat om ändringar i hur prövning ska gå till när till exempel ett företag ansöker om att få ett nytt eller ändrat tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Regelrådet finner att konsekvensutredningen i några avseenden håller tillräcklig kvalitet men det är inte tillräckligt tydligt hur många och... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/delvis-daligt-belysta-effekter-av-miljoprovningsforslag/

EU-konferenser om bättre lagstiftning

EU-flaggor framför kommissionens högkvarter i Bryssel

Under det tjeckiska EU-ordförandeskapets värdskap anordnades i Prag den 8-9 september en konferens om bättre lagstiftning, i år med temat lagstiftningsprocesser i kristid. Med färska exempel från de tusentals pandemirelaterade åtgärder som vidtagits globalt de senaste åren, diskuterades bland annat hur man säkerställer att alternativa lösningar och konsekvenser är tillräckligt väl belysta även då regler och policies behöver tas fram... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/eu-konferenser-om-battre-lagstiftning/

Alla nyheter