Ändrade regler för vattenskoter

Två vattenskotrar förtöjda vid en brygga.

Regelrådet har yttrat sig över remiss om ändrade regler för vattenskoter (SOU 2022:49). I korthet föreslås följande. Vattenskoterförordningen ska upphävas. Det ska införas ett generellt förbud som innebär att det är förbjudet att använda vattenskoter i naturreservat om inte annat framgår av föreskrifterna som gäller för reservatet eller i allmän farled. Läs Regelrådets yttrande i sin helhet här.

Nya strategier för att stärka EU:s konkurrenskraft

EU-flaggor framför Europeiska kommissionen

Den 16 mars presenterade EU-kommissionen två meddelanden för att dels uppmärksamma att den inre marknaden fyller 30 år, dels för att presentera en strategi för att stärka EU:s konkurrenskraft på lång sikt. Inre marknadsmeddelandet innehåller en beskrivning av de framsteg som gjorts på en rad områden och aviserade förslag för att påskynda den gröna och digitala omställningen, men också för... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/12404/

RegWatchEurope-seminarium om utvärdering av lagstiftning

Den 15-16 mars möttes representanter från RegWatchEurope-sekretariaten i Stockholm för att diskutera hur nätverket kan bidra till att vidareutveckla lagstiftningsprocessen på nationell, EU- och global nivå. Mötet inkluderade ett seminarium om ex post-utvärdering, vid vilket OECD:s regelkommitté, EU-kommissionens generalsekretariat och Europaparlamentets utredningstjänst deltog digitalt. Medan konsekvensutredning ex ante syftar till att identifiera, analysera och uppskatta effekterna av alternativa lösningar och... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/regwatcheurope-seminarium-om-utvardering-av-lagstiftning/

Alla nyheter