Regelrådets årsrapport 2020

Fjällvy

När Regelrådet summerar verksamhetsåret 2020 framgår det att det har skett en försämring avseende konsekvensutredningarnas kvalitet totalt sett. I rapporten finns, utöver regelgivares statistik, en beskrivning av hur Regelrådet ställde om sin verksamhet på grund av coronapandemin, liksom Regelrådets rekommendationer för arbetet framåt.

Regelradets årsrapport 2020 (pdf 1 MB)

Skatt på muggar

Tre skrynkliga begagnade pappersmuggar

Regelrådet har granskat förslaget om skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48 och bedömer att förslaget uppfyller kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

Förslaget innehåller en lag om skatt på engångsmuggar och livsmedelsbehållare där skattenivån utgår från andelen plast i produkterna.

Läs Regelrådets yttrande och förslaget här

 

En mer likvärdig skola

Matematisk formel på griffeltavla

Regelrådet har granskat betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Remissen innehåller bland annat förslag till ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare deltar och där alla skolor, både kommunala och fristående liksom sameskolan, är valbara.

Läsa hela yttrandet och förslaget här

Alla nyheter