Regelrådets årsrapport 2023

Regelrådets årsrapport för 2023 är nu inlämnad till Klimat- och näringslivsdepartementet. I rapporten framgår det att kvaliteten på regelgivares konsekvensutredningar har försämrats något jämfört med 2022. Totalt uppgår andelen konsekvensutredningar som bedömts uppfylla kraven till 61 procent. Årsrapport 2023 Tabellbilaga årsrapport 2023 Regelrådet framhåller att det är särskilt viktigt att departementen har ett väl fungerande konsekvensutredningsarbete... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/regelradets-arsrapport-2023/

Regelrådets ordförande summerar år 2023

Regelrådet summerar ett händelserikt år som har innehållit både internt utvecklingsarbete för rådet, internationellt samarbete och förstärkta anslag till Regelrådet. Regelrådet konstaterar att kvaliteten på de konsekvensutredningar som har granskats under året har försämrats något. –  Det är oroande att regelgivare inte analyserar på förhand varför man bedömer att ett regelarbete är nödvändigt, säger Regelrådets ordförande Anna-Lena Bohm. Ett sådant... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/regelradet-summerar-ar-2023/

Anna-Lena Bohm deltog vid möte i Svenskt Näringslivs SME-kommitté

En av dagordningspunkterna på Svenskt Näringslivs SME-kommitté den 8 februari var ”Regelförbättringsarbetet 2024”. Tillsammans med representanter från Tillväxtverket, Näringslivets Regelnämnd och Svenskt Näringsliv diskuterade Regelrådets ordförande Anna-Lena Bohm regeringens nya initiativ för att minska företagens regelbörda. Bland dessa initiativ kan nämnas aviseringen av två nya råd, Förenklingsrådet och Implementeringsrådet och vilka roller och funktioner olika aktörer har i policyprocessen. Anna-Lena... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/anna-lena-bohm-deltog-vid-mote-i-svenskt-naringslivs-sme-kommitte/

Alla nyheter