Intervju med Stephen Gibson, ordförande i Regulatory Policy Committee

Stephen Gibson är lektor i mikroekonomi vid Birkbeck University of London och seniorstipendiat vid Harvard University där han forskar på utformningen av regelverk i Storbritannien och hur sådana kan bli mer effektiva. Han har arbetat som chefsekonom, analytiker och senior rådgivare inom en rad olika områden och organisationer och har ett eget konsultföretag. Stephen är sedan 2019 ordförande i Regulatory... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/intervju-med-stephen-gibson-ordforande-i-regulatory-policy-committee/

Förenklingsråd och Implementeringsråd inrättas

Förenklingsråd Regeringen beslutade under våren att inrätta ett förenklingsråd. Syftet med rådets arbete är att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av regler. Rådet har inrättats som ett särskilt beslutsorgan vid Tillväxtverket. Förenklingsrådet ska identifiera områden som är av särskilt intresse för näringslivet från ett förenklingsperspektiv och ska lämna välmotiverade, konkreta och... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/nu-inrattas-ett-forenklingsrad-och-ett-implementeringsrad/

Årlig granskningskonferens och årsrapport

Den 22 maj anordnade EU-kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll, Regulatory Scrutiny Board (RSB), sin sjätte årliga granskningskonferens i Bryssel. Utgångspunkten för presentationer och diskussioner var årsrapporten för verksamheten 2023, som hade granskning av lagförslags påverkan på konkurrenskraft respektive konsumenter som särskilda fördjupningsområden. Det konstaterades bland annat att det inte går att dra några tydliga slutsatser om förändringar i kvaliteten på EU-kommissionens... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/arlig-granskningskonferens-och-arsrapport/

Alla nyheter