Gör rätt från början

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Bättre konsekvensutredningar ger bättre regler. Tillväxtverket ger därför stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras. Stöd som ger bättre konsekvensutredningar.

Skattelättnad för arbetsresor

Många bilar på motorväg.

Yttrande över förslag som syftar till att ändra nu gällande reseavdrag. Förslaget går ut på att reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas och att en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) införs.

Läs hela yttrandet och förslaget här

Biojet för flyget

Plane is flying in the sky among light and dark clouds.

Regelrådet har yttrat sig över remissen som innehåller förslag till ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen och ändring i lagen (2017:1201) om minskning av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin, dieselbränslen och flygfotogen.

Läs hela yttrandet om Biojet här

Alla nyheter