Ny förordning om konsekvensutredningar

Domarklubba liggande på skrivbord, lagbok i bakgrunden.

Regeringen har beslutat om en ny förordning (2024:183) om konsekvens­utredningar som träder ikraft den 6 maj 2024. Ny förordning om konsekvensutredningar    

Regelrådets årsrapport överlämnad till regeringen

Regelrådets ordförande Anna-Lena Bohm lämnar över Regelrådets årsrapport till statssekreterare Sara Modig, till vänster i bild.

Idag lämnade Regelrådets ordförande Anna-Lena Bohm över årsrapporten för 2023 till statssekreterare Sara Modig på Klimat- och näringsdepartementet. I rapporten framgår det att kvaliteten på regelgivares konsekvensutredningar har försämrats något jämfört med 2022. Totalt uppgår andelen konsekvensutredningar som bedömts uppfylla kraven till 61 procent. Regelrådet framhåller att det är särskilt viktigt att departementen har ett väl fungerande konsekvensutredningsarbete eftersom de... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/13630/

Regelrådets ordförande summerar år 2023

Regelrådet summerar ett händelserikt år som har innehållit både internt utvecklingsarbete för rådet, internationellt samarbete och förstärkta anslag till Regelrådet. Regelrådet konstaterar att kvaliteten på de konsekvensutredningar som har granskats under året har försämrats något. –  Det är oroande att regelgivare inte analyserar på förhand varför man bedömer att ett regelarbete är nödvändigt, säger Regelrådets ordförande Anna-Lena Bohm. Ett sådant... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/regelradet-summerar-ar-2023/

Alla nyheter