Ny förordning om konsekvensutredningar

Den nya förordningen, trädde i kraft den 6 maj, innebär en del förändringar av vad en konsekvensutredning ska innehålla och ställer bland annat krav på beräkningar av förslagets eller beslutets kostnader och intäkter för företag. Den nya förordningen innebär också ett fokus på uppföljning av lagstiftningen, då konsekvensutredningar ska innehålla en beskrivning av hur och när konsekvenserna av förslaget eller... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/ny-forordning-om-konsekvensutredningar/

Intervju med Marijke van Hees, ordförande ATR

I januari tog ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk) över ordförandeskapet i RegWatchEurope (RWE) från Regelrådet. RWE är ett nätverk bestående av oberoende granskningsorgan och har ett årligt roterande ordförandeskap. Vi bad Marijke van Hees, ATR-ordförande och RWE-ordförande 2024, att berätta om ATR och vad som är på gång. Marijke, many independent scrutiny bodies in Europe have had ATR as an inspiration... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/intervju-med-marijke-van-hees-ordforande-atr/

”Ett starkt Regelråd minskar regelkrånglet”

En mikrofon.

Anna-Lena Bohm, Regelrådets ordförande, har blivit intervjuad i ”Regelpodden” som drivs av Näringslivets Regelnämnd (NNR). Anna-Lena berättar i podden om hur granskningen i Regelrådet går till i praktiken och vilka regelgivare som remitterar högst andel bristfälliga konsekvensutredningar. Hon ger sin syn på Regelrådets mandat och resurser, i jämförelse med andra oberoende granskningsorgan, och menar bland annat att Regelrådets mandat idag... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/ett-starkt-regelrad-minskar-regelkranglet/

Alla nyheter