Nya föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Bus Interior at public transport. Seats in a bus

Regelrådet har yttrat sig över förslaget om nya föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Enligt förslaget ska det finnas lättillgänglig information omtrafikstörningar på transportörens webbplats, liksom information om resenärers rättigheter enligt innehåll som specificeras i bilaga till föreskriften. Det ska finnas en hyperlänk till informationsmeddelanden i nära anslutning till informationen om trafikstörningar.

Vidare ska det finnas lättillgänglig information om allmänna avtalsvillkor på webbplatsen. Det ska dessutom finnas tillgänglig information om biljettpriser, tidtabeller och linjesträckningar och i samband med ändring av tidtabell eller linjesträckning ska transportören särskilt informera om detta. Vidare ska det finnas information om tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser enligt en specificerad lista på 14 punkter. Information ska även finnas avseende möjlighet att medföra cyklar och villkor för det samt information om hur transportören kan kontaktas.

Läs hela yttrandet och förslaget här

Regelrådet välkomnar ny ordförande

Regeringen har fattat beslut om ny ordförande i Regelrådet från och med den 2 maj 2019. Den nya ordföranden Elisabeth Thand Ringqvist är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Elisabeth startade sitt första företag som 20-åring och är idag affärsängel och investerare i startups. Hon har en bakgrund som VD på Företagarna och konsult på McKinsey. Elisabeth var som politiskt sakkunnig hos näringsminister Maud Olofsson med och formade Regelrådet 2008.

Alla nyheter