Eko-ägg kräver eko-höns

Free range living chicken on a small countryside farm

Regelrådet godkänner Jordbruksverkets konsekvensutredning, trots brister i redovisningen av exempelvis företagens storlek och kostnadspåverkan.EU kräver ekologiska unghöns för att värphöns och ägg ska vara ekologiska. Föreskriftsförslaget möjliggör för äggproducenter att fortsätta sin verksamhet, då nationella regler krävs för att få tillämpa EU:s övergångsbestämmelser till 2025. Om förslaget uteblir tvingas svenska producenter tillämpa EU-förordningen redan från 2021.

Läs hela yttrandet om ekologisk produktion här

Gör rätt från början

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Bättre konsekvensutredningar ger bättre regler. Tillväxtverket ger därför stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras. Stöd som ger bättre konsekvensutredningar.

Skattelättnad för arbetsresor

Många bilar på motorväg.

Yttrande över förslag som syftar till att ändra nu gällande reseavdrag. Förslaget går ut på att reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas och att en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) införs.

Läs hela yttrandet och förslaget här

Alla nyheter