EU-ordförandeskapets konferens om bättre lagstiftning

Den 23-24 januari träffades ett 80-tal experter från EU:s medlemsstater och institutioner, OECD, akademi och näringsliv i Stockholm för att diskutera hur konkurrenskraft och tillväxt kan främjas genom en bättre lagstiftningsprocess. Regelrådet och RegWatchEurope representerades av Anna-Lena Bohm, ordförande. Det konstaterades att det stiftas allt fler lagar på allt fler områden och dessutom i en allt snabbare takt. Detta medför... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/eu-ordforandeskapets-konferens-om-battre-lagstiftning/

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Elkontakt i laddstolpe

Regelrådet har yttrat sig över förslag till två ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229). I sak anges förslaget bland annat innebära att en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon införs. Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil,... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/tillfallig-skattefrihet-for-forman-av-laddel-pa-arbetsplatsen/

God fortsättning på 2023

Istapp med blå himmel som bakgrund

Regelrådet har sitt första sammanträde för året den 11 januari 2023

Alla nyheter