Ny lag om öppna data

Uppslagen bärbar dator med färgbakgrund

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till Öppna data-utredningens betänkande Innovation genom information (SOU 2020:55) och funnit att den inte uppfyller kraven i konsekvensutredningsförordningen.

Lagen ska genomföra EU-direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna datadirektivet), som syftar till att stärka EU:s konkurrenskraft genom att öka datamängden och gränsöverskridande innovation som bygger på digital information.

Läs hela yttrandet här

Konsumentskydd vid köp av varor

Person som håller ett paraply

Regelrådets yttrande över betänkande om en ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. I den föreslagna lagen finns bestämmelser om skydd för konsumenter vid köp av lösa saker (varor) om köparen är konsument och säljaren, eller en förmedlare av köpet, är näringsidkare. Lagen innehåller även bestämmelser om konsumentskydd vid avtal där en näringsidkare tillhandahåller en konsument digitalt innehåll eller digitala tjänster.

Läs Regelrådets yttrande och förslaget i sin helhet här

Regelrådet välkomnar ny ledamot och ersättare

Ny ledamot är Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare,  fr.o.m. 15 oktober 2020 t.o.m. 30 april 2022.

Ny ersättare är Cecilia Gunne, advokat, samma period som ovan.

Presentationer kommer inom kort publiceras här.

Alla nyheter