Ny ordförande för RegWatchEurope

Leila Kostiainen, avgående ordförande för RegWatchEurope, överlämnar ordförandeklubben till Johannes Ludewig, som kommer att vara ordförande i nätverket 2020.

Bild: Leila Kostiainen, avgående ordförande för RegWatchEurope, överlämnar ordförandeklubben till Johannes Ludewig, som kommer att vara ordförande i nätverket 2020.

RegWatchEurope är ett nätverk bestående av oberoende och externa europeiska tillsynsorgan för konsekvensanalyser från Finland, Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. Nätverket arbetar bl. a. med att ge Europeiska unionen råd om frågor som rör konsekvensanalyser och bättre lagstiftning.

Finland som har varit ordförandeland 2019 lämnar nu över ordförandeklubban till Tyskland.

Läs om 2019 års arbete i RegWatchEurope här

Hemställan Konsekvenser av EU-lagstiftning

Lady Justice and European Union flag. Symbol of law and justice with EU Flag.

Regelrådet har tillsammans med Tillväxtverket upprättat en hemställan till regeringen om konsekvenser av EU-lagstiftning. Bakgrunden är en uppföljning av Regelrådets uppgift att granska och yttra sig över konsekvensutredningar från EU. Hemställan innehåller skilda förslag som syftar till att förstärka och förbättra arbetet med att utreda konsekvenser innan beslut fattas på EU-nivå i syfte att i tid identifiera och undvika problem för företag i Sverige.

Hemställan Konsekvenser av EU-lagstiftning (pdf 2 MB)

Eko-ägg kräver eko-höns

Eko ägg Free range living chicken on a small countryside farm

Regelrådet godkänner Jordbruksverkets konsekvensutredning, trots brister i redovisningen av exempelvis företagens storlek och kostnadspåverkan.EU kräver ekologiska unghöns för att värphöns och ägg ska vara ekologiska. Föreskriftsförslaget möjliggör för äggproducenter att fortsätta sin verksamhet, då nationella regler krävs för att få tillämpa EU:s övergångsbestämmelser till 2025. Om förslaget uteblir tvingas svenska producenter tillämpa EU-förordningen redan från 2021.

Läs hela yttrandet om ekologisk produktion här

Alla nyheter