Nyhetsbrevet Regelrätt

Regelrätt februari 2024

Regelrätt februari 2024

Regelrätt december 2023

Regelrätt december 2023

Regelrätt november 2023

Regelrätt november 2023

Regelrätt september 2023

Regelrätt september 2023

Regelrätt juni 2023

Regelrätt juni 2023

Regelrätt april 2023

Regelrätt april 2023

Regelrätt februari 2023

Regelrätt feb 2023

Regelrätt december 2022

Regelrätt dec 2022

Regelrätt september 2022

Regelrätt sept 2022

Regelrätt juni 2022

Regelrätt juni 2022

Regelrätt april 2022

Regelrätt april 2022

Regelrätt februari 2022

Regelrätt feb 2022

Regelrätt december 2021

Regelrätt december 2021

Regelrätt oktober 2021

Regelrätt oktober 2021

Regelrätt augusti 2021

Regelrätt augusti 2021

Regelrätt juni 2021

Regelrätt juni 2021

Regelrätt april 2021

Regelrätt  april 2021

Regelrätt februari 2021

Regelrätt feb 2021

Regelrätt december

Regelrätt december 2020

Regelrätt oktober

Regelrätt oktober 2020

Regelrätt september

Regelrätt september 2020

Regelrätt juni

Regelrätt juni 2020

Regelrätt februari

Regelrätt feb 2020

Regelrätt december 2019

Regelrätt dec 2019

Regelrätt november 2019

Regelrätt november 2019

Regelrätt september 2019

Regelrätt september 2019

Regelrätt juni 2019

Regelrätt juni 2019

Regelrätt april 2019

Regelrätt april 2019

Regelrätt februari 2019

Regelrätt feb 2019

Regelrätt december 2018

Regelrätt dec 2018

Regelrätt oktober 2018

Regelrätt okt 2018

Regelrätt augusti 2018

Regelrätt aug 2018

Regelrätt juni 2018

Regelrätt juni 2018

Regelrätt april 2018

Regelrätt april 2018

Regelrätt februari 2018

Regelrätt feb 2018

Regelrätt december 2017

Regelrätt dec 2017

Regelrätt september 2017

Regelrätt september 2017

Regelrätt juni 2017

Regelrätt juni 2017

Regelrätt april 2017

Regelrätt april 2017

Regelrätt februari 2017

Läs bl.a. Regelrådets årsrapport 2016.

Regelrätt feb 2017

Regelrätt september 2016

Läs bl.a. om privata sjukförsäkringar och företags miljöskuld.

Regelrätt september 2016

Regelrätt juni 2016

Läs bl.a. om åldersgräns för film och postbefordran.

Regelrätt juni 2016

Regelrätt april 2016

Läs bl.a. om ändringar för svensk avfallsindustri och tobaksindustrin.

Regelratt april 2016

Regelrätt februari 2016

Läs bl. a. om Regelrådets årsrapport 2015.

Regelratt februari 2016

Regelrätt september 2015

Läs bl. a. om regelförenkling för sjöfarten och om nya regler för solarium.

Regelratt sep 2015

Regelrätt juni 2015

Läs bl.a. förslag om krav på privata aktörer i välfärden.

Regelratt juni 2015

Regelrätt april 2015

Läs bl.a. om förändrade regler för värdepappersmarknaden och en så kallad ”One in One out”-regel som införs 1 juli 2015 i Tyskland.

Regelratt april 2015

Regelrätt mars 2015

Läs bl.a. om förändringar på värdepappersmarknaden.

Regelratt mars 2015

Regelrätt februari 2015

Läs bl. a. om förslag angående hållbarhetsrapportering.

Regelrätt feb 2015

Regelrätt november december 2014

Läs bl. a. om ändrad hantering av bolagsskatt.

Regelratt_nov_dec_2014

Regelrätt oktober 2014

Läs bl.a. om stärkt skydd för visselblåsare.

Regelratt okt 2014

Regelrätt september 2014

Läs bl.a. om remiss av betänkandet ”Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Regelratt september 2014

Regelrätt juni 2014

Läs bl.a. om ekologisk matproduktion.

Regelrätt juni 2014

Regelrätt maj 2014

Läs bl.a om betänkandet ”Fossilfri fordonsflotta” och samarbete kring regelförenkling på EU-nivå.

Regelrätt maj 2014

Regelrätt april 2014

Läs bl.a. om sänkning av tak för ROT- och RUT-avdrag.

Regelrätt april 2014

Regelrätt mars 2014

Läs bl.a. om ändringar i stödet till dagspressen.

Regelrätt mars 2014

Regelrätt februari 2014

Läs Årsrapporten för 2014 och intervju med Annie Lööf.

Regelrätt februari 2014

Regelrätt december  2013

Läs om svenska vattenverksamheter och uppgiftslämnarutredningen.

Regelrätt dec 2013

Regelrätt november  2013

Läs om nya regler för banker, nygammal gymnasieutbildning och e-legitimation.

Regelratt nov 2013

Regelrätt oktober 2013

Läs om sänkta egenavgifter, nya regler för leveranser av ägg, mjölk och honung samt om Regelrådets framtid.

Regelratt okt 2013

Regelrätt september 2013

Läs om kortare bindningstid för mobiltelefoni och mer tid för undervisning i skolan.

Regelratt sep 2013

Regelrätt maj – juni 2013

Läs om nya regler för fakturabetalning och expertmöte om regelförenkling.

Regelratt maj juni 2013

Regelrätt april 2013

Läs om enhetligare byggregler och tydligare taxipriser.

Regelratt april 2013

Regelrätt mars 2013

Läs bl. a. om regelförenklingskonferens i Berlin och uppsatstävling i Holland.

Regelratt mars 2013

Regelrätt februari 2013

I detta nummer kan du bl.a. läsa om Årrapport 2012 och förslag om stöd vid korttidsarbete.

Regelratt feb 2013

Regelrätt december 2012

I sista numret för året kan du bl.a. läsa om resurseffektiv avfallshantering samt om Förenklingsdagen där Regelrådet deltog.

Regelratt nr 13 december

Regelrätt november 2012

I novembernumret kan du bl.a. läsa om Regelrådets avgående ordförande Stig von Bahr.

Regelratt nr 12 november

Regelrätt oktober 2012

I detta nummer kan du läsa om skogsnäringen, ett område som ligger i framkant när det gäller regelförenkling.

Regelratt nr 11 oktober

Regelrätt september 2012

Septembernumret handlar om patentlagstiftning och innovationer. Trevlig läsning!

Regelratt nr 10 september

Regelrätt juni 2012

Juninumret handlar bl.a. om djurskydd. Det innehåller också en intervju med NNRs VD Jens Hedström med anledning av nämndens 30-års jubileum.

Regelratt nr 9

Regelrätt maj 2012

I majnumret kan du läsa om tredje steget i tandvårdsreformen samt lite tips kring vad en konsekvensutredning ska innehålla.

Regelratt nr 8

Regelrätt april 2012

Här kan du bl.a. läsa om företagsskattekommitténs utredning om skatteincitament för riskkapital.

Regelratt nr 7

Regelrätt mars 2012

Här kan du läsa om Läkemedelsverkets nya regler om tatueringsfärger m.m.

Regelratt nr 6

 Regelrätt februari 2012

Här kan du bl.a. läsa om det nya regelförslag som EU-kommissionen nyligen presenterade som gäller revisionsbranschen. Du hittar också en intervju med Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Regelratt nr 5

 Regelrätt december 2011

I detta nummer, Brysselkollen, får du en europeisk utblick över regelförenklingsarbetet. Du kan läsa om hur kommissionen arbeter, regeringens hållning samt Regelrådets inställning till arbetet med regelförenkling på europeisk nivå.

Regelratt nr 4

Regelrätt november 2011

Ger dig bl.a. en inblick i Arbetsmiljöverkets förlag till nya regler om minderårigas arbetsmiljö som kan komma att få stora ekonomiska effekter för berörda företag.

Regelatt nr 3

Regelrätt oktober 2011

Här behandlas bl.a. månadsuppgiftsutredningen som ska spara företagen 46 miljoner kronor.

Regelratt nr 2

Regelrätt september 2011

Första numret av regelrätt som bl.a. tar upp Skolverkets förslag till nya regler om uppgiftslämning som Regelrådet underkännt.

Regelratt nr 1