• 28

  Dec

  Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror

  Läs mer
 • 27

  Dec

  Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror m.fl.

  Läs mer
 • 06

  maj

  Yttrande över promemorian Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

  Läs mer