• 24

    nov

    Kanslisvar avseende Swedacs förslag om upphävande av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m. (STAFS 1999:5)

    Läs mer