• 09

  maj

  Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner

  Läs mer
 • 24

  nov

  Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)

  Läs mer