• 02

    jul

    Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU)

    Läs mer