• 24

    nov

    Kanslisvar avseende förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

    Läs mer