• 09

    jun

    Remissvar gällande Skolverkets förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan

    Läs mer