• 23

    feb

    Betänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift, SOU 2021:97

    Läs mer