• 09

  jul

  Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

  Läs mer
 • 09

  jul

  Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt

  Läs mer
 • 09

  jul

  Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster för Norra Östersjöns vattendistrikt

  Läs mer
 • 06

  jul

  Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt

  Läs mer