• 21

    jun

    Promemoria med förslag till ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

    Läs mer