• 30

    mar

    Remissvar avseende Socialdepartementets promemoria Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (Ds 2010:42)

    Läs mer