• 19

    apr

    Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

    Läs mer