• 22

    sep

    Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

    Läs mer