• 11

  maj

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1991:5) med föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring

  Läs mer
 • 30

  mar

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring

  Läs mer