• 20

  dec

  Remissvar över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll

  Läs mer
 • 23

  sep

  Transportstyrelsens remiss av förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

  Läs mer
 • 17

  jan

  Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

  Läs mer
 • 02

  jul

  Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

  Läs mer