• 21

    okt

    Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvårds samt föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

    Läs mer