• 27

  okt

  Yttrande över Transportstyrelsens remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på fartyg

  Läs mer
 • 07

  dec

  Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

  Läs mer