• 07

    jan

    Yttrande över Finansdepartementets promemoria om begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

    Läs mer