• 06

  nov

  Yttrande över Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

  Läs mer
 • 05

  feb

  Yttrande över Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

  Läs mer