• 16

  jul

  Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård

  Läs mer
 • 11

  nov

  Jordbruksdepartementets förslag till förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård m.fl. förordningar

  Läs mer