• 27

    nov

    Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur, (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin samt (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter

    Läs mer