Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur, (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin samt (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Taggar:

djurmärkning