• 15

  jun

  Yttrande över förslag till nya föreskrifter om dricksvatten

  Läs mer
 • 23

  feb

  Yttrande över En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

  Läs mer
 • 31

  mar

  Förslag till ändring i föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten

  Läs mer
 • 23

  mar

  Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom leverans och distribution av dricksvatten samt förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

  Läs mer