• 30

  jun

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

  Läs mer
 • 17

  jan

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

  Läs mer