• 25

  jan

  Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område gällande rapportering av fångst ombord av äkta tunga

  Läs mer
 • 08

  jun

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer