• 31

  aug

  Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp från luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

  Läs mer
 • 28

  okt

  Yttrande över förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter om förbränningsanläggningar (NFS 2002:26 och NFS 2002:28)

  Läs mer