• 07

  okt

  Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

  Läs mer
 • 24

  feb

  Remissvar avseende Utbildningsdepartementets förslag till förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer

  Läs mer