• 06

    dec

    Förslag till ändring i förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation respektive förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

    Läs mer