• 19

  dec

  Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen

  Läs mer
 • 21

  jan

  Skogsstyrelsens remiss över förslag om ändring i föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre

  Läs mer
 • 28

  apr

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2007:1) om tillägg till föreskrifter och allmänna råd (1993:2) till 29 § skogsvårdslagen (1979:429)

  Läs mer