• 10

    sep

    Skolverkets remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning samt förslag till föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

    Läs mer