• 04

  jun

  Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

  Läs mer
 • 26

  okt

  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

  Läs mer