• 08

    dec

    Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer, till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor och till statistik om export fördelat efter faktureringsvaluta

    Läs mer