• 19

    jun

    Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23)

    Läs mer