• 21

  okt

  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

  Läs mer
 • 26

  maj

  Remissvar avseende Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården

  Läs mer