• 09

  dec

  Yttrande över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

  Läs mer
 • 07

  okt

  Finansdepartementets promemoria Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

  Läs mer
 • 28

  okt

  Yttrande över promemorian Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning (Ds 2009:34)

  Läs mer