• 07

  jan

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria om begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

  Läs mer
 • 02

  jul

  Tullverkets allmänna råd till 7 kap. 8 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

  Läs mer