• 26

  nov

  Jordbruksverkets föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

  Läs mer
 • 23

  nov

  Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompetensbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

  Läs mer
 • 19

  apr

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:5) om rutiner vid Sametingets handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt miljöersättning för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

  Läs mer