• 16

    nov

    Trafikverkets förslag till föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E22 vid enskild väg till Mönsterås bruk och enskild väg till Älmhult i Kalmar län samt föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg 25 vid enskild väg till Moskogens avfallsanläggning i Kalmar län

    Läs mer