Trafikverkets förslag till föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E22 vid enskild väg till Mönsterås bruk och enskild väg till Älmhult i Kalmar län samt föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg 25 vid enskild väg till Moskogens avfallsanläggning i Kalmar län

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i dessa ärenden.