• 24

  mar

  Förslag till ändring i föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

  Läs mer
 • 09

  jun

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

  Läs mer
 • 19

  apr

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:5) om rutiner vid Sametingets handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt miljöersättning för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

  Läs mer
 • 19

  apr

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:6) om rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar

  Läs mer