• 14

  apr

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

  Läs mer
 • 10

  mar

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret samt förslag till ändring i dessa föreskrifter och i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

  Läs mer